top of page
FB_add_3_web_dk.jpg

29 x 24 cm - 224 sider - 149 S/H fotos af Carsten Egevang 

Tekstbidrag fra 14 forfattere - 3 versioner: Engelsk, Dansk og Grønlandsk

        KØB DEN HER: 

En hyldest i fotos og tekst

QIMMEQ – Den Grønlandske Slædehund er en hyldest i tekst og fotos til en unik hunderace, og de mennesker der omgiver den. Bogudgivelsen kombinerer resultater fra videnskabelige undersøgelser med traditionel viden i en æstetisk smuk formgivning. Bogen er rigt illustreret med prisvindende fotograf Carsten Egevangs sort-hvide fotos. I et indbydende layout portrætteres slædehunden, det specielle bånd mellem slædekusk og hundene samt hundens funktioner i dagens Grønland – alt sammen med det storslået grønlandske natur-sceneri som baggrund.

CEEG9065_BW_4000ppi.jpg

Indhold

​Med tekstbidrag fra 14 eksperter, sammenfatter bogens tekst den opdaterede viden om den grønlandske slædehund. Hovedvægten er lagt på den nutidige brug af hunden i Grønland og dens kulturelle betydning.

Bogen starter med FORORD af Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik, som selv har førstehånds erfaring med hundeslædekørsel i Grønland.

 

I bogens INTRODUKTION beskrives baggrunden for forsknings- og formidlingsprojektet QIMMEQ, sammen med slædehundens historie i Grønland.

 

I kapitlet ARCTIC NOMADS fortælles om en kulturbegivenhed i Sisimiut, Grønland, hvor slædekuske fra Grønland, Canada, Alaska og Rusland samles for at bygge hundeslæder og udveksle erfaringer omkring hundeslædekulturen.  

 

Bogens største kapitel er HUNDEN I DAG, der omhandler slædehundens position, betydning og brug i dagens Grønland. Den traditionelle brug af hunden til fangst og fiskeri er grundigt portrætteret i tekst og fotos samtidig med at mere moderne former for brug, som turisme-kørsel og hundeslædevæddeløb, beskrives.

 

I HUNDENS OPRINDELSE præsenteres de seneste forskningsresultater fra QIMMEQ-projektet om slædehundens indvandring til Grønland samt hundens evolutionshistorie.

I kapitlet HUNDENS SUNDHED beskrives slædehundens fysiologi og sundhed ud fra et veterinærmæssigt synspunkt.    

 

​Bogen afrundes med kapitlet AFSLUTNING, hvor slædehundens fremtid i Grønland diskuteres sammen med en præsentation af QIMMEQ-projektets aktiviteter. I REFERENCER listes mere end 100 kildehenvisninger med relevans for den grønlandske slædehund.

QIMMEQ MASTER_3layer_FINAL_DK_2_3.jpg

Indholdsfortegnelse for bogens hovedkapitler

Grønlandske stemmer

Ud over teksten, forfattet af forskere med viden om den grønlandske slædehund, inkluderer bogen også tekst fra lokale grønlandske slædekuske. Gennem bogen optræder sektioner kaldet Fortællinger fra en slædekusk, som er interviews med hundeejere, der beskriver deres forhold til slædehunden og dens kulturelle betydning. Desuden forekommer der gennem bogen citater fra grønlandske slædekuske.

QIMMEQ MASTER_3layer_FINAL_WEB_40_41_dk.

Eksempel på "Fortællinger fra en slædekusk" – interview med lokale grønlandske hundeejere 

QIMMEQ MASTER_3layer_FINAL_WEB_138_139_d

Eksempel fra bogen med citater af grønlandske slædekuske der understreger det unikke bånd mellem menneske og hund

Fotografierne

Billederne i bogen repræsenterer fotos taget i Grønland over en periode på mere end 10 år. Hensigten med billederne er at vise slædehunden, som den bruges i dagens Grønland. Der er således lagt vægt på både at portrættere hunden og vise dens funktion som brugsdyr, særligt i forbindelse med traditionel fangst. Samtidig optræder der mange billeder i bogen, hvor hunden og hundeslæden træder i baggrunden, og kun er et forsvindende lille element i den majestætiske grønlandske natur. Geografisk er billederne fordelt i det meste af det grønlandske slædedistrikt både i Øst- og Vestgrønland. Under hvert billede er der diskret indikeret lokalitet i Grønland, samt hvilken måned billedet er taget.

QIMMEQ MASTER_3layer_FINAL_ENG_46_47.jpg

I et indbydende layout viser billederne i bogen det unikke bånd mellem mennesker og hunde i Grønland.

Billeder fra bogen

QIMMEQ MASTER_3layer_FINAL_WEB_102-103.j

"Qimmeq – Den Grønlandske Slædehund" kombinerer et æstetisk smukt udtryk i fotos med faglig viden om den grønlandske slædehund.

Ny viden

Bogen repræsenterer en milepæl for det 3-årige forsknings- og formidlingsprojekt QIMMEQ. Projektet har en unik opbygning, hvor det er solidt forankret i det grønlandske samfund, og samtidig vægter forskning og visuel formidling ligeværdigt. Forsknings-komponenten i projektet har resulteret i flere PhD-, kandidat- og bachelor-afhandlinger indenfor både natur- og kulturvidenskab. Særligt DNA-studierne indenfor projektet har skabt banebrydende ny viden om slædehundens oprindelse, som har været publiceret i nogle af de mest prestigefyldte videnskabelige tidsskrifter. Disse resultater er også medtaget i bogen – formidlet på en letforståelig måde. 

QIMMEQ MASTER_3layer_FINAL_WEB_160-161_e

Bogen inkluderer banebrydende ny videnskabelig viden om slædehundens oprindelse. 

Specifikationer:

QIMMEQ – Den Grønlandske Slædehund

© Carsten Egevang / Alle alle publishing

 

1.udgave, 1. oplag, udgivelsesdato 10. marts 2020

 

Format: 290 x 240 x 25 mm

Sider: 224

Fotos: 149 S/H

Omslag: Lærred-indbundet hardcover

Printer: Narayana Press

Forlag: Alle alle publishing

Redaktion: Carsten Egevang

Layout and grafisk design: Carsten Egevang

Forfattere (alfabetisk): Emilie Ulrikka Andersen-Ranberg, Carsten Egevang, Tatiana Feuerborn, Anders Johannes Hansen, Geoffrey Houser, Manumina Lund Jensen, Rikke Langebæk, Navarana Lennert, Pipaluk Lykke, Ulunnguaq Markussen, Morten Meldgaard, Stenette van den Berg, Mikkel-Holger S. Sinding and Christian Sonne

ISBN, Engelsk version: 978-87-971780-1-0

ISBN, Dansk version: 978-87-971780-0-3

ISBN, Grønlandsk version: 978-87-971780-2-7

 

Distribution, Danmark/Grønland: Dafolo / Bogportalen

Distribution, udlandet: Kontakt Carsten Egevang (contact@carstenegevang.com)

For Pressen: Mere info, adgang til pressefotos eller anmelderkopi, Kontakt Carsten Egevang (contact@carstenegevang.com).

bottom of page